Overlijdensbericht- addy de bruin portretschilder

Gebed

God wij zijn hier voor uw aangezicht bijeen in verdriet, in verbondenheid met elkaar. Wij geloven en vertrouwen dat U in ons midden bent. En met ons mee lijdt en verdrietig bent. Dat U deelt in onze verbijstering door het sterven van een kostbaar mens, Addy, we noemen haar naam voor uw aangezicht: Addy, te jong van ons heengegaan.

Wij willen U danken dat ze veel voor ons heeft mogen betekenen: als lieve, vrolijke en kunstzinnige echtgenote, moeder, zus familielid, kennis, medemens. We danken voor alles wat ze als liefhebbende mens aan liefde en blijdschap om zich heen verspreid heeft. We leggen het verdriet, de zorg in haar leven in Uw hand. Verheug haar naar d dagen dat zij verdriet, ongeluk beleefd heeft.

Wij danken in het bijzonder voor wat ze betekend heeft voor haar man, voor Maarten, voor haar kinderen, voor Gerbrand, voor deborah. Geef hen kracht het leed, het verdriet, het missen van Addy te dragen, nu de wereld voor hen zo'n stuk leger is geworden. Help hen om de moeilijke tijd die voor hen ligt te dragen, te verduren.

Troost hen en ons allen met het geloof dat ze in Uw liefde geborgen is. Wil goed voor haar zorgen: zij heeft het verdiend. Amen.

Zegen:
De Here zegene U en behoede U, de Here doe zijn aangezicht voor U lichten en zij U genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over U en geve U vrede. Amen.

Sluit dit scherm