Toespraak Wim- addy de bruin portretschilder

Beste Maarten, Gerbrand en Deborah
Geachte familieleden en overige aanwezigen.

We zijn als leden van een interkerkelijke gespreksgroep in Ridderkerk getuigen geweest van een belangrijke periode uit het leven van Addy de Bruin. Een periode waarin zij ons liet blijken, gezocht te hebben naar dingen die echt zijn en waarin zij afrekende met opgeblazen illusies waarmee mensen druk bezig kunnen zijn. Zij was voor ons een enorme stimulans om met de inhoud van een "Cursus in Wonderen" aan de slag te gaan. Van haar inbreng hebben we drie winterseizoenen mogen profiteren. In haar grote zelfdiscipline in het bestuderen van de stof van deze cursus was zij voor ons een voorbeeld van hoe het eigenlijk zou moeten, om een definitieve en kardinale verandering van denken tot stand te brengen.

Addy ging ver voor ons uit. Zij had daar alle reden voor, want deze cursus had haar leven veranderd. Daarin wilde anderen laten delen. Een "Cursus in Wonderen" was voor haar een eyeopener. Het was haar belangrijkste boek uit haar leven. Omdat het echter voor de meesten van ons ondoenlijk was om haar daar letterlijk op dezelfde bevlogen wijze in te volgen, was het resultaat voor haar uiteindelijk teleurstellend. Addy vond dat er wel over de inhoud van het boek werd gesproken, maar niet dat er mee gewerkt werd. Want het is tevens een werkboek. Een andere houding dan het bevechten van illusies zou haar geen voldoening hebben gegeven. Zo'n houding is alleen mogelijk als je diep van binnen weet wat waarheid is. Het bood haar de zekerheid dat waarheid nooit kan worden aangevallen. God is immers onaantastbaar, ook in zijn openbaringen. Haar teleurstelling over ons tekortschieten maakte dat Addy afhaakte. Wij van onze kant hielden haar echter steeds op de hoogte waar we mee bezig waren. En dat maakte dat Addy in de herfst van 2006 meedeed aan een kloosterbezoek van een paar dagen. De door haar gemaakte fotoreportage bewijst dat zij daar erg van genoten heeft. In deze reportage kwamen enige doorkijkjes voor. Deze doorkijkjes geven zicht op of op zijn minst een vermoeden van een andere werkelijkheid. Hierna nam Addy weer deel aan onze gespreksgroep. Daarbij gaf ze aan zich weer helemaal thuis te voelen in onze kring.

Achter haar strijdvaardigheid school een liefdevolle zachtmoedigheid die vooral tot uitdrukking kwam in haar werk als kunstschilder. Enigen van ons waren aanwezig bij de feestelijke opening van haar expositie in de Oudheidskamer in Ridderkerk. Daar zagen we portretten die zeer perfect door haar waren afgewerkt. Naar mijn mening was de afbeelding van haar moeder, mevrouw Put, de kroon op haar werk. Het stelt een oudere dame met engelachtige trekken voor.
Op een dag als vandaag troosten we ons dan ook met de geachte dat Addy deze week door haar ouders, als engelen, is opgehaald en thuisgebracht. Zij heeft nu een toegangsbewijs voor de hemelse musea. Daarin is het werk te bewonderen van de Schepper zelf, wiens werk volmaakt en onovertroffen is en waarop je in eeuwigheid niet uitgekeken raakt.

Sluit dit scherm